ATLAS POP-KO – jest firmą prywatną posiadającą status Zakładu Pracy Chronionej działającą na rynku  od 1976 roku.


Posiadamy wieloletnie doświadczenie w produkcji wyrobów gumowych, metalowych i z tworzyw sztucznych: wytłaczanych, wtryskiwanych i tłoczonych.

Pracownicy zatrudnieni w naszej firmie to w dużej części doświadczeni fachowcy zapewniający naszym wyrobom wysoką  jakość.

W firmie naszej wprowadzone zostały kryteria jakości podlegające normie ISO -9001

Przy produkcji wyrobów medycznych podporządkowano się zestawowi norm zharmonizowanych wytyczonych  przez Unię Europejską a przyjętych przez  prawodawstwo polskie.

Wyroby medyczne wytwarzane przez firmę Atlas Pop-ko są zarejestrowane w Urzędzie Rejestracji Wyrobów Medycznych.

Daje nam to możliwość sprzedaży naszych wyrobów medycznych z 7% WAT-em .Jednocześnie status Zakładu Pracy Chronionej upoważnia naszych odbiorców do korzystania  z ulg w opłatach na rzecz PFRON .Ulgi te mogą wynosić nawet do kilkudziesięciu procent wartości zakupionego towaru.

Zachęcamy serdecznie do współpracy  z naszą firmą

Kierownictwo firmy Atlas Pop-ko